Elections communales 2018

Présentation de la liste | Programme | Candidats

La liste Ensemble-Samen#Carthé a obtenu 6 sièges et le 2eme meilleure score pour notre tête de liste Michèle Carthé. Nous sommes donc la 2eme force politique à Ganshoren.

Nos jeunes sont aussi en bonne place pour veiller à l’avenir de notre commune.

Nous mènerons, ENSEMBLE, une opposition constructive dans l’intérêt de tous les Ganshorenois.

Forts de VOTRE soutien, nous poursuivons donc notre combat de manière positive toujours avec honneur et respect.

Merci à toutes et tous !

De lijst Ensemble-Samen#Carthé heeft 6 zetels behaald en onze lijsttrekker Michèle Carthé haalde de op één na beste score. Wij zijn dus de tweede politieke formatie van Ganshoren geworden.

Onze jongeren, die goede resultaten hebben geboekt, zullen mee over de toekomst van onze gemeente kunnen waken.

Wij zullen SAMEN constructief oppositie voeren, in het belang van alle Ganshorenaren.

Gesterkt door UW steun, zullen wij onze strijd op een positieve manier voortzetten, met eerbied en respect.

Iedereen van harte bedankt!
... See MoreSee Less

View on Facebook

10 months ago

Ganshoren Liste Ensemble-Samen #Carthé

La campagne touche à sa fin ! Ce fut un très beau moment de rencontres avec les Ganshorenois ! Merci à vous de nous avoir consacré du temps et soutenu dans cette belle aventure.
Quoiqu'il arrive nous nous reverrons 😉

De campagne nadert het einde! Het was een zeer mooi moment om de Ganshorenaren te ontmoeten. Bedankt voor jullie tijd en voor het feit dat jullie ons gesteund hebben. Wat er ook gebeurt, we zien elkaar zeker terug😉
... See MoreSee Less

View on Facebook